Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Szukaj na mapie

Szukaj

Odległości drogowe

Korzystając z lokalizatora online możemy bardzo dokładnie prześledzić nie tylko trasę z jednego punktu do drugiego, ale również odległości drogowe pomiędzy dwiema interesującymi nas lokalizacjami. Ich rzetelność i adekwatność do rzeczywistego stanu rzeczy gwarantuje fakt, iż mapy załadowane w tego typu narzędziach internetowych są oparte na obrazach wysyłanych przez satelity i regularnie aktualizowane, a przez to uwzględniają zmiany w drogowej infrastrukturze i krajobrazie danego obszaru.

Precyzja, z jaką lokalizator wskaże nam odległości drogowe pomiędzy rozmaitymi miejscami, zależy od narzuconych w głównym oknie wyszukiwania kryteriów. Jeśli w polach określających lokalizację początkową i końcową podamy nazwy miast, otrzymamy zwykle informację o ilości kilometrów dzielącej administracyjne granice obu miejscowości; jeśli zaś w owych polach wpiszemy dokładne adresy z nazwami ulic i numerami budynków, lokalizator wskaże nam odległość „od drzwi do drzwi”, będzie to więc kalkulacja bardzo precyzyjna, uwzględniająca nie tylko kilometry, ale również metry.

Ważnym kryterium jest również rodzaj odległości, jaka nad interesuje – jeśli wybierzemy dystans drogą lotniczą, otrzymamy symulację drogi biegnącej między dwoma żądanymi punktami w linii prostej; zupełnie inaczej wyglądać będą wyniki dla wyszukiwania odległości dla samochodów, wówczas lokalizator przeanalizuje bowiem ilość kilometrów wzdłuż istniejących elementów infrastruktury (dróg gminnych, miejskich, szybkiego ruchu, autostrad itp.). Jest to wyszukiwanie o wiele bardziej dokładne, a podawane wyniki opiewają zawsze na dużo więcej kilometrów niż w przypadku trasy lotniczej.

W każdym wypadku trasy pokazywane są podobnie – w postaci grubej linii przebiegającej na mapie satelitarnej pomiędzy dwoma punktami. W przypadku odległości drogowych przy powiększaniu mapy będziemy mogli prześledzić dokładny przebieg naszej trasy konkretnymi ulicami i drogami, których nazwy bądź numery będą widoczne pod kolorową (najczęściej czerwoną) linią lub tuż obok niej.