Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Szukaj na mapie

Szukaj

Mapa drogowa Europy

Mapa drogowa Europy opiera się na zdjęciach satelitarnych kontynentu aktualizowanych na bieżąco z uwzględnieniem rozwoju infrastruktury poszczególnych krajów i pojawiających się tras dojazdowych. Na jej widoku głównym znajdują się nazwy państw w języku oryginalnym oraz wymienione w nawiasie nazwy międzynarodowe (anglojęzyczne); najczęściej odnajdziemy tu także najważniejsze miasta, przede wszystkim stolice poszczególnych krajów.

Na mapie drogowej kontynentu żółtymi liniami zaznaczono siatkę najważniejszych dróg – autostrad i dróg ekspresowych – wśród których część stanowią tzw. drogi europejskie, przebiegają bowiem tą samą nitką przez więcej niż jeden kraj; wzdłuż ich trasy na mapie możemy odnaleźć zielone prostokąty z oznaczeniem „E + cyfry” odwołujące do ich numeru ewidencyjnego. Tego typu trakcje są zwykle częścią autostrad, które w większości państw posiadają oznaczenie „A + cyfry”; w Niemczech autostrady opisane są jedynie numerami znajdującymi się na niebieskich polach. Oznakowania pozostałych dróg, sklasyfikowanych jako krajowe, różnią się w zależności od państwa – często posiadają jedynie numery, a o ich miejscu w klasyfikacji mówi kolor oznakowań.

Dzięki interaktywnej mapie Europy w ciągu ułamków sekund możemy wytyczyć trasę pomiędzy dowolnymi punktami w wybranych państwach. Precyzja wskazówek dojazdu zależy od narzuconych w wyszukiwaniu kryteriów – jeśli w oknach „lokalizacja początkowa” i „lokalizacja końcowa” wpiszemy dokładne adresy z nazwami miast i ulic, mapa wskaże nam trasę z uwzględnieniem wszystkich dróg dojazdowych i arterii prowadzących przez miasta. Mapę możemy dowolnie powiększać i zmniejszać, dostosowują ją do najwygodniejszego dla nas podglądu trasy.