Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Szukaj na mapie

Szukaj

Mapa drogowa Polski

Mapa drogowa Polski w wersji interaktywnej jest niezwykle przydatnym narzędziem zwłaszcza wtedy, gdy planujemy dłuższą trasę pomiędzy miastami kraju – odnajdziemy tu wszelkie informacje potrzebne do prześledzenia przejazdu. Przy wyświetleniu głównego widoku na mapie odnajdziemy zaznaczone największe miasta Polski oraz jej główne arterie drogowe – najgrubszą żółtą linią zaznaczono autostrady oraz przebiegające pomiędzy nimi drogi szybkiego ruchu; obraz możemy dowolnie powiększać, na mapie ukażą się wówczas szczegóły trasy – mniejsze miejscowości, przez jakie musimy przejechać oraz drogi o niższej klasie, zaznaczone cieńszymi liniami.

Na mapie drogowej wszystkie elementy infrastruktury posiadają swoje oznaczenia w zależności od miejsca w klasyfikacji:

1. Autostrady zostały oznakowane symbolem „A” oraz liczbą (jedno- lub dwucyfrową) odpowiadającą kolejności ich powstawania; są one wypisane na czerwonych prostokątach rozrzuconych wzdłuż ich przebiegu na mapie, podobnie zaznaczono też ich drogi dojazdowe;
2. Drogi szybkiego ruchu posiadają oznaczenie „S” oraz liczbę wypisane na czerwonych prostokątach (razem z autostradami należą do dróg o klasie krajowej);
3. Poszczególne odcinki autostrad lub dróg szybkiego ruchu posiadają często znaki z literą „E” i trzycyfrową liczbą wypisanymi na prostokątach w kolorze zielonym – oznacza to, iż są one częścią dróg europejskich;
4. Drogi wojewódzkie oraz gminne posiadają w swoich oznaczeniach tylko cyfry (bez liter) wypisane na żółtych prostokątach.

Dzięki internetowej mapie drogowej możemy nie tylko prześledzić arterie łączące wybrane miejscowości Polski, ale również wytyczyć między nimi najwygodniejszą trasę – w głównym oknie wyszukiwania wystarczy wpisać lokalizację początkową i lokalizację końcową. Możemy wybrać trasę najszybszą (biegnącą przez autostrady i drogi szybkiego ruchu) lub najkrótszą (wytyczoną jak najbliżej linii prostej łączącej dwa punkty), a jej szczegóły i wskazówki dojazdu zostaną wyświetlone obok mapy.