Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Trasa przejazdu autem

Trasę przejazdu samochodem możemy zaplanować najprecyzyjniej używając lokalizatora online – korzystając z map satelitarnych interaktywne narzędzie wskaże nam drogę z punku A do punktu B, analizując możliwe do wykorzystania ulice, autostrady, obwodnice itp. Dzięki bardzo dokładnym informacjom pobieranym z satelitów trasa zostanie wytyczona z uwzględnieniem już istniejących i przejezdnych dróg, a dobór konkretnych odcinków będzie zwykle optymalną dla nas opcją – w zależności od kryteriów, jakimi sprecyzujemy wyszukiwanie.

Na głównej stronie znajdziemy zwykle kilka pól, w których powinniśmy wpisać podstawowe informacje dotyczące poszukiwanej trasy: lokalizację początkową, lokalizację docelową oraz pole wyboru pomiędzy trasą najszybszą a trasą najkrótszą. Wyszukiwanie możemy również poszerzyć wpisując miejscowości pośrednie. Wyniki nie uwzględnią dróg przeznaczonych tylko dla pieszych, jeśli więc poszukujemy planu w obrębie jednej miejscowości, trasa przejazdu samochodem może znacząco różnić się od trasy pieszej – tu spore znaczenie będzie miał np. fakt czy dana ulica jest jedno-, czy też dwukierunkowa.

Planowanie trasy zajmuje zwykle ułamki sekund, po których na stronie pojawi się mapa z zaznaczeniem zaplanowanej drogi, a pod nią dokładny opis z poradami kiedy i gdzie powinniśmy skręcić, w jaki sposób zjechać z ronda, jakie charakterystyczne punkty możemy mijać itp. Zarówno listę wskazówek, jak i mapę możemy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.