Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Szukaj na mapie

Szukaj

Mapa drogowa Niemiec

Mapa drogowa Niemiec pozwala na szczegółowy ogląd arterii łączących poszczególne miasta oraz prowadzących do innych ośrodków Europy. Kraj jest wypełniony gęstą siatką autostrad widocznych w najniższej skali mapy jako żółte linie z oznakowaniem „A + numer”: drogi o numerach nieparzystych biegną zwykle w kierunku południe-północ, zaś te o numerach parzystych mają przebieg wschód-zachód. Oznakowanie głównych arterii ma również odniesienie do klasy danej drogi (numery dwucyfrowe onzaczają połączenia regionalne, a trzycyfrowe – lokalne) oraz ich lokalizacji (np. drogi z numerami A10-19 przebiegają w okolicach Berlina).

Drogi krajowe w Niemczech na sporych odcinkach są rozbudowane do dróg ekspresowych, które gwarantują wygodny i szybki przejazd pomiędzy największymi miastami, stanowiąc wygodną alternatywę dla autostrad. Wiele z nich jest częścią tzw. trasy europejskiej oznakowanej numerami jedno-, dwu- lub trzycyfrowymi poprzedzonymi literą „E” – dobrą orientację w ich przebiegu zapewnia fakt, iż numery dróg nie zmieniają się po przekroczeniu granic poszczególnych krajów.

W części państw należących do zintegrowanego systemu infrastruktury drogowej trasa europejska posiada osobne oznaczenia występujące równolegle do numerów dróg krajowych – taka sytuacja ma miejsce np. w Polsce, gdzie poszczególne odcinki autostrad i dróg ekspresowych są opatrzone na mapie również dodatkową numeracją z symbolem „E”. W innych krajach (np. w Szwecji, Belgii) oznakowanie tras europejskich zostało zintegrowane z numeracją krajową, toteż wszystkie najważniejsze trakcje posiadają jedynie oznaczenie zawierające symbol „E”.