Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Przelicznik kilometrów

Przelicznik kilometrów jest narzędziem dostępnym przy korzystaniu z lokalizatorów online; prześledzimy dzięki niemu dystans dzielący dwa wybrane punkty na mapie, a przy dokładnym określeniu lokalizacji początkowej i docelowej (np. z podaniem nazw ulic) dokonana przez narzędzie kalkulacja będzie bardzo precyzyjna, określi bowiem odległość nie tylko w kilometrach, ale nawet w metrach.

Żądaną trasę możemy również sprecyzować wybierając pomiędzy opcją najkrótszej i najszybszej drogi – przelicznik kilometrów wskaże wówczas bardzo dokładnie różnicę między nimi. Po wpisaniu odpowiednich kryteriów otrzymamy także informację o tym ile kilometrów dzieli oba miejsca w linii prostej, a ile będziemy musieli przejechać w rzeczywistości istniejącymi drogami. Przelicznik kilometrów okazuje się szczególnie przydatny przy planowaniu dłuższych tras, pozwala bowiem na dosyć dokładne oszacowanie kosztów planowanej przez nas podróży samochodowej.