Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Szukaj na mapie

Szukaj

Wyznaczanie trasy Europa

Planując wyprawę samochodową po Europie warto zawczasu zapoznać się z możliwymi trasami i odległościami pomiędzy poszczególnymi punktami, jakie mamy zamiar odwiedzić. Najwygodniejszym narzędziem do przeprowadzenia podobnej operacji będzie lokalizator online, gdzie odnajdziemy bardzo dokładne i możliwie najbardziej aktualne mapy całego kontynentu z uwzględnieniem jego najważniejszych dróg tranzytowych.

Wyznaczanie trasy rozpoczynamy od wpisania w głównym oknie wyszukiwania lokalizacji początkowej i lokalizacji docelowej; w pierwszym kroku najlepiej odnieść się do ogólnych miejsc (np. nazw miast), aby uzyskać poglądowy widok na całą trasę, jaką mamy do pokonania – zostanie ona zaznaczona grubą linią na mapie ukazującej cały obszar, jaki może interesować nas przy planowaniu podróży. Powiększając mapę będziemy mieli możliwość podglądu odcinków trasy w szczegółach – będzie ich tym więcej, im większe zbliżenie wybierzemy. Na mapie o najwyższej skali (np. 1:100 000) widoczne będą poszczególne kraje ze swoimi liniami granicznymi oraz najważniejsze drogi przebiegające przez ich terytorium (głównie autostrady); w miarę zmniejszania skali na mapie będą ukazywać się również drogi szybkiego ruchu, a później drogi miejskie i gminne razem ze swoimi oznaczeniami.

Aby naszą trasę wytyczyć jak najbardziej precyzyjnie, w oknie wyszukiwania obok nazw krajów i miast możemy dopisać również nazwy konkretnych ulic, pomiędzy jakimi ma odbywać się nasza podróż. Lokalizator uwzględni wówczas wskazówki w jaki sposób mamy dostać się z wybranej lokalizacji do tras wylotowych oraz w jaki sposób dotrzeć z nich do wybranego punktu w mieście, do którego się wybieramy. Po odpowiednim powiększeniu mapy będziemy mogli prześledzić numery dróg i nazwy ulic, jakimi biegnie nasza trasa, a także zobaczyć jakie punkty orientacyjne (np. parki, jeziora, ważniejsze budynki) będą się znajdować w jej okolicach. Wszystkie nazwy geograficzne i administracyjne będą wypisane na mapie w języku danego kraju, jednak w słownych wskazówkach dojazdu, jakie znajdziemy obok mapy, często natkniemy się na nazwy przetłumaczone na język polski.