Wyznaczanie trasy

Szukaj
Odległość drogowa: 0 km. Odległość w linii prostej: 0 km. Czas podrózy: 0 min.

Pokaż trasę

Korzystając z lokalizatorów online z łatwością zaplanujemy trasę z jednego punktu do drugiego zarówno w sytuacji, gdy chcemy przedostać się do konkretnego miejsca w obrębie tej samej miejscowości pieszo, jak i w przypadku dalekobieżnych wypraw samochodem do innego kraju. Na głównej stronie serwisu Wyznacz.pl wystarczy odnaleźć opcję „pokaż trasę”, wpisać w odpowiednich oknach lokalizację początkową i końcową, a następnie kliknąć w przycisk rozpoczynający wyszukiwanie; dla sprecyzowania optymalnego wyniku warto określić czy poszukujemy trasy pieszej, czy też samochodowej.

Wynik naszego wyszukiwania zostanie ukazany na mapie opierającej się na obrazach przesyłanych przez satelity. Główny podgląd pokaże nam zarys całej trasy zaznaczonej grubą linią wzdłuż dróg, jakie musimy przejść lub przejechać samochodem; mapę możemy dowolnie pomniejszać dla uzyskania bardziej ogólnego oglądu, lub też powiększać w celu prześledzenia szczegółów naszej trasy. Znajdziemy tu numery dróg, jakie musimy przejechać, nazwy ulic i placów znajdujące się na naszej drodze, jak i nazwy rozmaitych punktów rozpoznawczych (jezior, rzek, parków, szpitali, ważniejszych budynków użyteczności publicznej), które pozwolą nam łatwiej zorientować się w naszym położeniu.

Po skorzystaniu z opcji „pokaż trasę” otrzymamy również dokładne instrukcje dotyczące drogi do przebycia ujęte w krótkie zdania, jakie łatwo będzie nam zapamiętać i śledzić na bieżąco w trakcie przemieszczania się wzdłuż wytyczonej trasy.